Event & Activity

QIAGEN Young Scientist Research Grant

  • 26 April 2022 - 15 May 2022
  • QIAGEN

โอกาสของนักศึกษามาถึงแล้ว QIAGEN Young Scientist Research Grant 

QIAGEN จะมอบทุนวิจัยให้กับนักศึกษาปริญาโทหรือปริญญาเอก มูลค่า 15,000 USD เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น 

คุณสมบัติผู้สมัคร

งานวิจัยที่ร่วมชิงทุนต้องเป็นงานวิจัยด้าน

1.Cancer

2.Microbiome /Microbiology

3.Sustainability

เงื่อนไข

- ในแต่ละคนสามารถร่วมชิงทุนได้ ไม่จำกัด จำนวนโครงการวิจัย

- เป็นนักศึกษาปริญาโทหรือปริญญาเอก

- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

- การตัดสินเป็นมติและการตัดสินใจของ QIAGEN Global

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ >> https://bit.ly/3K76B5U