Event & Activity

งานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30

  • 22 June 2022 - 24 June 2022
  • โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

งานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-24 มิถุนายน 2565